Aquí trobareu tot tipus d'informacions relacionades amb la vida del centre. Contacte:
  • Telèfon: 977 502833
  • Fax: 977 503797
  • Correu: iesroquetes@xtec.cat
  • Secretaria: matins de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres

TRIA DE LA MATÈRIA ESPECÍFICA DE 2n i 3r d’ESO

Els alumnes de 2n i 3r d’ESO han de triar la matèria específica per al curs 16-17. Poden baixar-se el full de tria des de la web o venir al centre a buscar-ne un per emplenar des de l’1 al 6 de setembre. El dia 7 de setembre de 10.00 a 12.00 hores han de lliurar el full de la tria de l’específica a la biblioteca.

L’oferta de les matèries específiques són: 2n d’ESO, 3r d’ESO

Fulls de tria de l’específica són: 2n d’ESO, 3r d’ESO (aquest full s’ha de lliurar el dia 7 de setembre)

Els alumnes de 1r d’ESO faran la tria de la matèria específica els dies 12 i 13 de setembre. El dia 12 de setembre els alumnes tindran l’oferta i el full de tria per poder emplenar-lo a casa i el portaran signat per la família el dia 13 de setembre.

 

HORARIS DELS EXÀMENS EXTRAORDINARIS (1 i 2 de setembre)